Általános szerződési feltételek

A dokumentum nem kerül iktatásra, és kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven szól, és magatartási kódexre nem utal. A Charlette Boutique weboldal működésével, rendelési, fizetési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben, az Általános szerződési feltételekben részletesen leírt információkon túl a megadott elérhetőségeinken egyikén állunk rendelkezésre.

Jelen Általános szerződési feltételek hatálya, az Üzemeltető weboldalán (https://charlette.hu), aloldalain és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az Általános szerződési feltételek rendelkezés folyamatosan elérhető magyar nyelven a következő weboldalon: https://charlette.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Fogalmak

Látogató: nem regisztrált személy, vagy regisztrált, de be nem jelentkezett személy.

Felhasználó: regisztrált bejelentkezett személy.

Üzemeltető: a Charlette Boutique weboldalt létrehozó, fenntartó személy vagy személyek.

Alapvető rendelkezések

Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint az Általános szerződési feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Általános szerződési feltételek 2019.08.05 napjától hatályosak, és visszavonásig hatályban maradnak. Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az Általános szerződési feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető a hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Látogatók/felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a használattal kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Amennyiben a Látogató/felhasználó belép az Üzemeltető által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa (akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak) az Általános szerződési feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Látogató/felhasználó nem fogadja el a feltételeket, abban az esetben nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a weboldallal, és az azon megjelenő tartalmakkal, illetve a weboldal terjesztésével kapcsolatban. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmakat, vagy azok bármely részletét letölteni, elektronikusan tárolni, kivétel ez alól a rendszer által gyorsítótárba automatikusan elhelyezett tartalmak. Feldolgozása és értékesítése, az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül tilos!

Regisztráció és rendelés

A Látogató/felhasználó a weboldalon történő regisztrációval/rendeléssel kijelenti, hogy jelen Általános szerződési feltételeket, illetve a weboldalon közzétett Adatvédelmi szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Ezek kötelező elfogadásáról a regisztráció, illetve rendelés folyamán a rendszer tájékoztatja is.

A Látogató/felhasználó a regisztráció/rendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/rendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét, amennyiben a Látogató/felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásait, mivel erre rálátása, és ráhatása nincsen.

Az Üzemeltetőt a Látogató/felhasználó által tévesen, vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető fizetési hibákért, szállítási késedelemért, illetve egyéb problémákért, hibákért semmilyen felelősség nem terheli, mivel erre rálátása, és ráhatása nincsen.

Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik, mivel erre rálátása, és ráhatása nincsen.

A Látogató/felhasználó kérheti a regisztrációja (és ezzel minden adata) törlését az Üzemeltetőnél. Az ide vonatkozó rendelkezést az Adatvédelmi szabályzat oldalon lehet megtekinteni.

Rendelhető termékek és igénybe vehető szolgáltatások köre

A Charlette Boutique weboldalon található termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A termékek ára forintban értendő, és általános forgalmi adó nem terheli őket, így a feltüntetett ár a végső termékár, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, ami plusz költségként jelentkezik a végső összárnál, kivétel ez alól, ha a Látogató/felhasználó jogosult az ingyenes szállítás tényére.

A weboldalon az Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét/fantázianevét, árát, amennyiben van, az akció/kedvezmény mértékét, leírását, tulajdonságait, a termékekről fotót jelenít meg. A termékekről megjelenített képek a valóságnak megfelelnek. Nem illusztrációként szerepelnek, és nem más oldalról származnak.

Akciós vagy kedvezményes ár bevezetése esetén az Üzemeltető bannerek, és hírlevél útján tájékoztathatja a Látogatókat/felhasználókat az akció/kedvezmény mértékéről, és annak időtartamáról. Hírleveles akció/kedvezmény esetén, csak a Charlette Club hírlevélre feliratkozott Látogatókat/felhasználókat áll módjában értesíteni, nekik akciós/kedvezményes árat biztosítva. A hírlevélre való feliratkozás mindenki számára ingyenes, és biztosított az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os, vagy “1” Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni/szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést/szállítást, amelynek ismeretében a Látogató/felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

A weboldalon feltüntetett hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie kéne. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás vagy téves áron visszaigazolt rendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Rendelés menete

Látogató a regisztrációját követően felhasználóvá válik, és bejelentkezik. Az Üzemeltetőnek joga/lehetősége, hogy adott esetben regisztráció nélküli rendelést biztosítson a látogatók számára. Ez azt jelenti, hogy ekkor nem feltétele a regisztráció a sikeres rendelésnek. Természetesen az Általános felhasználási feltételek, illetve az Adatvédelmi szabályzat a látogatókra is érvényesek.

Látogató/felhasználó a rendelni kívánt termék/termékek tulajdonságait kiválasztja (amennyiben van megadva: méret, szín, stb.), illetve darabszámát beállítja a termék oldalon, ahol részletes információt kap a rendelni kívánt termékről. A termékről/termékekről megadott információk a gyártók/forgalmazók adatai alapján lettek meghatározva. A termék/termékek árát a rendszer automatikusan a választott tulajdonságoknak és darabszámnak megfelelően kikalkulálja.

Látogató/felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket/termékeket a “Kosárba” gomb megnyomásával. Bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a “Kosaram” gombra vagy linkre kattintva. A kosárba helyezéssel semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal a vásárlást illetően. Fizetési kötelezettsége csak a rendelés elküldését követően jöhet létre.

Látogató/felhasználó a kosárba helyezés után folytathatja a vásárlást, vagy ellenőrizheti a rendelni kívánt termék/termékek darabszámát a pénztár oldalra lépés előtt a kosár oldalon. A kosárban lévő termék/termékek darabszámának módosításához csak meg kell adni az új darabszámot beírással, vagy a “plusz/mínusz” jellel, és a rendszer automatikusan kikalkulálja az új összeget. Természetesen lehetősége nyílik a kosárba helyezett termék/termékek törlésére a “Mégse” (törlés) linkre kattintva. Ekkor a rendszer a törlésnek megfelelően kikalkulálja az új összeget. További lehetőség még a kuponkód, vagy ajándékkártya kód megadása, amennyiben akció/kedvezmény/ajándék keretén belül rendelkezik ilyennel. A kupon vagy ajándékkártya, akció/kedvezmény/ajándék mértékét helyes kód megadása esetén a rendszer automatikusan levonja a végső árból, vagy ingyenes szállításra váltja. A kupont vagy ajándékkártyát, akciót/kedvezményt/ajándékot a kosár oldalon, a “Kód beváltása” mezőnél lehet érvényesíteni. Kupon vagy ajándékkártya készpénzre, vagy egyéb természetbeli/nem természetbeli juttatásra nem váltható. Csak kimondottan a rendeltetésének megfelelő szolgáltatásokra használható.

Az ajándékkártya vásárlása rendelésnek számít, így arra a “Rendelés feldolgozása és teljesítés” pontban leírtak érvényesek. Tehát a Látogató/felhasználó a kód birtokába csak a kézbesítést követően tud jutni. Kódot előre e-mailben, vagy egyéb más úton nincs lehetősége az Üzemeltetőnek küldeni. Ajándékkártya rendelése esetén, a rendeléstől számított 1 (egy) éven át lehet azt felhasználni, illetve az összes kategóriából való rendelésre jogosítja fel a használóját az ajándékkártya névértékének megfelelően. A Charlette Ajándékkártya kizárólag az Üzemeltető weboldalán (https://charlette.hu) való rendelés esetén használható fel. Az ajándékkártyát csak regisztrált és bejelentkezett felhasználó tudja igénybe venni. Az ajándékkártya anyaga papír, így ennek megfelelően különös gondossággal kell kezelni. Az ajándékkártya felülete részletesen: balra (fehér rész) a Charlette Boutique közismert logója, alatta pedig az Ajándékkártya felirat. Jobbra (fekete rész) a választott fantázianévnek megfelelő ikon, alatta a fantázianév, az ajándékkártya névértéke, illetve az érvényesítéshez szükséges kód. Hátoldalon a www.charlette.hu weboldal cím. Az ajándékkártya felülete jól látható és azonosítható módon tartalmazza az érvényesítéshez szükséges kódot, így azt mindig védetten, más elől rejtve kell kezelni, hogy illetéktelen jogtalanul vissza ne élhessen vele. Az ajándékkártyára írt összeg a névértéke, amit a kosár oldalon a “Kód beváltása” mezőnél lehet érvényesíteni. Abból pozitív irányba eltérni nem lehet, csak negatívba. Ez azt jelenti, hogy a rendelés során, csak a kártyán feltüntetett összeghatárig jogosult az ajándékkártya használója az ajándék rendelést igénybe venni. A rendelhető ajándékkártyák névértéke és fantázianeve: 5 000 (ötezer) Ft – Zafír, 10 000 (tízezer) Ft – Rubin, 30 000 (harmincezer) Ft – Smaragd, és 50 000 (ötvenezer) Ft – Gyémánt. Az ajándékkártyák valutaneme magyar forint (HUF). A rendelt ajándékkártyát legalább 20 000 Ft névérték esetén ingyenesen juttatjuk el a Látogató/felhasználó számára. Az ajándékkártya készpénzre nem váltható, nem kamatozik, nem vonható össze másik ajándékkártyával, illetve csak egyszeri használatra jogosít fel, de akár több termék is rendelhető belőle egyszerre. Amennyiben a rendelés során az ajándékkártya névértékén felüli lesz a végösszeg, úgy csak az ajándékkártyán felüli összeget kell kiegyenlíteni. Amennyiben a rendelés során az ajándékkártya névértékén aluli lesz a végösszeg, úgy az ajándékkártyán maradt összeg elveszik. Ezt a rendelés során minden Látogató/felhasználó köteles szem előtt tartani, és ennek tudatában kialakítani a kosárértéket. Ajándékkártyán maradt/ragadt összeget az Üzemeltető vissza nem térít, készpénzre vagy egyéb természetbeli/nem természetbeli juttatásra nem vált. Az ajándékkártya nem tölthető újra, de bárkire szabadon átruházható. Az ajándékkártya névértéke csak a rendelt termékre/termékekre vonatkozik, egyéb szolgáltatásra (akció/kedvezmény, stb.) nem. Az ajándékkártyán rendelt termék visszaküldése/hibás teljesítése/szavatossága/jótállása esetén (amennyiben a termékcsere nem lehetséges) az ajándékkártya névértékének megfelelő összeget, az Üzemeltető jóváírja egy újabb ajándékkártya formájában. Ekkor a jóváírt ajándékkártya névértéke megegyezik azzal a névértékkel, ami a jóváírandó rendeléskor szerepelt az ajándékkártyán. Amennyiben az adott rendelés meghaladta az ajándékkártya névértékét, akkor a fennmaradt összeget az Üzemeltető a Látogatóval/felhasználóval közösen egyeztetett fizetési módon fogja visszatéríteni. A Látogató/felhasználó által elvesztett, vagy Látogatótól/felhasználótól eltulajdonított/ellopott ajándékkártya után a Látogató/felhasználó semmilyen kárigénnyel nem fordulhat (még a fel nem használt ajándékkártya esetén sem) az Üzemeltető felé, mivel a káresemény megelőzésére az Üzemeltetőnek rálátása, és ráhatása nincsen. Látogató/felhasználó a fel nem használt elvesztett/eltulajdonított/ellopott ajándékkártya tényét minél hamarabb jelezze az Üzemeltető felé, így az még időben letiltható. Üzemeltető csak az ajándékkártya rendelését igazoló számla ellenében tud lépéseket tenni. Fontos, hogy az Üzemeltető a Látogató/felhasználó jóhiszeműségét feltételezi, így dönthet úgy, hogy jóváírja egy új ajándékkártya formájában az elvesztett/eltulajdonított/ellopott ajándékkártya értékének megfelelően, de csak fel nem használt ajándékkártya esetében. Ez az Üzemeltető saját hatásköre, erre nem kötelezhető. A szállítási költséget ekkor a Látogató/felhasználó feladata megtéríteni, az általa választott szállítási módok közül. Üzemeltető csak az ajándékkártya rendelését igazoló számla ellenében tud lépéseket tenni. Az 1 (egy) év alatt fel nem használt ajándékkártya lejár, annak felhasználása csak abban az esetben lehetséges, ha a Látogató/felhasználó ezt írásban kérvényezi az Üzemeltetőtől a kapcsolati űrlapon (https://charlette.hu/kapcsolat/) keresztül. Ekkor az Üzemeltető újabb 1 (egy) évre meghosszabbíthatja azt térítésmentesen. Ez az Üzemeltető saját hatásköre, erre nem kötelezhető. Üzemeltető csak az ajándékkártya rendelését igazoló számla ellenében tud lépéseket tenni. Megrongálódott, olvashatatlanná és azonosíthatatlanná vált, de fel nem használt ajándékkártya esetén a Látogató/felhasználó kérvényezheti az ajándékkártya pótlását az Üzemeltetőtől a kapcsolati űrlapon (https://charlette.hu/kapcsolat/) keresztül. Ez az Üzemeltető saját hatásköre, erre nem kötelezhető. A szállítási költséget ekkor a Látogató/felhasználó feladata megtéríteni, az általa választott szállítási módok közül. Üzemeltető csak az ajándékkártya rendelését igazoló számla ellenében tud lépéseket tenni.

Látogató/felhasználó a vásárlás befejezése, és a kosár tartalmának ellenőrzése után továbblép a pénztár oldalra a “Pénztár” gomb megnyomásával. A pénztár oldal két részből áll. Első lépésként meg kell adnia (amennyiben előzőleg nem jelentkezett be, és adta meg ezeket az adatokat rendelésnél, vagy a fiókom oldalon a profilom/címeim résznél) az alap adatait, számlázási és szállítási címét, illetve írhat megjegyzést a rendelés kiegészítéseként. Második lépésként áttekinti a vásárolt terméket/termékeket (ekkor még módosíthatja a darabszámot, vagy törölhet terméket/termékeket a kosár oldalon), majd ki kell választania a szállítási és fizetési módot. Ezután, ha mindent rendben talált, és elfogadta az Általános szerződési feltételek részt, akkor véglegesítheti rendelését a “Rendelés” gomb megnyomásával. A pénztár oldalon minden olyan információt megtalál, ami a termék/termékek árát, fizetési/szállítási módját, és az akció/kedvezmény mértékét érinti. A pénztár oldalt a “Kosaram” ablakból közvetlenül is eléri. Az ide vonatkozó GDPR és általános adatkezelési tájékoztató elérhető az Adatvédelmi szabályzat oldalon.

Látogató/felhasználó a sikeres rendelést követően e-mail értesítést kap a rendelés tényéről, illetve a rendelt termék/termékek rendelésszámáról. Amennyiben a rendelés státusza változna, szintén értesítést küld a rendszer, hogy pontosan követhető legyen a rendelés állapota. Az e-mail minden esetben a Látogató/felhasználó által megadott e-mail címre fog érkezni. Amennyiben a sikeres rendelést követő 48 (negyvennyolc) órán belül a Látogató/felhasználó e-mail címére nem érkezik meg a rendelést visszaigazoló levél, úgy az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. Ezt a Látogató/felhasználó köteles jelezni az Üzemeltető felé a 48 (negyvennyolc) óra elteltével, hogy a kivizsgálást, vagy adott esetben a visszatérítést el lehessen indítani. A rendelés, és annak visszaigazolása, akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetve a Látogatóhoz/felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Az Üzemeltető kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Látogató/felhasználó rossz e-mail címet adott meg, a SPAM mappájába került a levél, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Hibás e-mail cím, vagy rosszul megadott adat esetén okozott kár miatt ajánljuk elolvasásra a feljebb található “Regisztráció és rendelés” részt.

Fizetési módok

Látogató/felhasználó a pénztár oldalon a következő fizetési módok közül választhat: banki átutalás, utánvétel, online bankkártyás fizetés. Fontos, hogy a kézbesítés megkezdése, az ellenérték pontos és sikeres beérkezése után történik, amiről visszaigazolást küld a rendszer.

Banki átutalás: fizetés bankon keresztüli átutalással az Üzemeltető által megadott bankszámlaszámra. Fontos, hogy az átutalás beérkezésének ideje nem haladhatja meg a rendeléstől számított 48 (negyvennyolc) órát (munkanapokban). Név: Charlette Boutique, Bank: CIB Bank, Bankszámlaszám: 10700732-63754890-51100005. A közlemény rovatba meg kell adni a rendelésszámot. A kézbesítés megkezdése, az ellenérték pontos és sikeres beérkezése után történik, amiről visszaigazolást küld a rendszer.

Utánvétel: fizetés készpénzzel vagy bankkártyával (szolgáltatófüggő) a csomag átvételekor a kézbesítőnél.

Online bankkártyás fizetés: fizetés bankkártyával az Üzemeltető által meghatározott online pénzügyi szolgáltató biztonságos rendszerén keresztül.

Milyen típusú bankkártyákkal lehet fizetni?

A VISA és Mastercard dombornyomott bankkártyáival, illetve egyes VISA Electron, V Pay bankkártyákkal. A VISA Electron bankkártyák interneten történő használatának lehetősége a bankkártyát kibocsátó banktól függ.

Mely bankok bankkártyái alkalmasak internetes fizetésre?

Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro bankkártyával, mely internetes fizetésre a bankkártyát kibocsátó bank által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Lehet-e bármilyen vásárlókártyával fizetni?

Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet interneten fizetni.

Lehet-e co-branded bankkártyával fizetni?

Bármilyen olyan co-branded bankkártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas MasterCard vagy VISA alapú bankkártya.

Az online bankkártyás fizetés folyamata

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?

A Látogató/felhasználó az Üzemeltető weboldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a bank/online fizetési szolgáltató biztonságos kommunikációs csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot, illetve ha szükséges, akkor egyéb a bank/online fizetési szolgáltató által kért adatokat. A tranzakciót a Látogató/felhasználó indítja el, ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok eredetisége, fedezete, illetve a vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelel, a fizetendő összeget a számlavezető (kártyakibocsátó) bank zárolja a Látogató/felhasználó kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány napon belül következik be. A bank/online fizetési szolgáltató az online fizetésért (tranzakcióért) külön díjat számolhat fel, amit a fizetés (tranzakció) során jelez.

Miben különbözik az internetes bankkártyás vásárlás a hagyományostól?

Megkülönböztetünk bankkártya jelenlétével történő (Card Present), és kártya jelenléte nélküli (Card not Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A bankkártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a bankkártya típusától, illetve a bankkártya kibocsátójától függően a VISA, vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség, és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (interneten) lebonyolított tranzakciók, melyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (256 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért bankkártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról a Látogató/felhasználó kap egy úgynevezett engedélyszámot, mely megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?

A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, amely néhány napot igénybe vesz, és az alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt, vagy felvett pénzt elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat, de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, amelyre már nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

Sikertelen bankkártyás fizetés és teendők

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?

Általában a bankkártyát kibocsátó bank (tehát ahol a Látogató/felhasználó a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési megbízás, de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a bankkártyát kibocsátó bankhoz.

Bankkártya jellegű hiba: a bankkártya nem alkalmas internetes fizetésre, a bankkártya internetes használata számlavezető bank által tiltott, a bankkártyahasználat tiltott, a bankkártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva, a bankkártya lejárt.

Számla jellegű hiba: nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához, a tranzakció összege meghaladja a bankkártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba: a tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal, a tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt.

Technikai jellegű hiba: amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza az Üzemeltető oldalára, a tranzakció sikertelen, amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző “back”, “reload” illetve “refresh” segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?

A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni. Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, akkor a Látogató/felhasználó vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?

A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő Üzemeltető (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban az Üzemeltető/bank/online fizetési szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?

Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon, azonban Ön nem tért vissza az Üzemeltető weboldalára. A tranzakció ebben az esetben befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül terhelésre a Látogató/felhasználó kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

Fizetés és bankkártya biztonság

Mit jelent a VeriSign és a 256 bites titkosítású TLS kommunikációs csatorna?

A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítják a TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A bankok/online fizetési szolgáltatók általában rendelkeznek egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A Látogató/felhasználó által használt böngésző program a TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a bankhoz/online fizetési szolgáltatóhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem biztonsága így is garantált?

Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 256-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így teljesen biztonságos. A tranzakciót követően a Látogató/felhasználó, az Üzemeltető honlapjára jut vissza, amennyiben az Üzemeltető oldala nem titkosított, a böngésző figyelmezteti a Látogatót/felhasználót, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?

A MasterCard esetében az úgynevezett Card Verification Code, a Visa esetében az úgynevezett Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy bankkártya valódisága. Az úgynevezett CVC2 kódot, mely a Mastercard/Maestro bankkártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?

A Verified by Visa rendszerben regisztrált Visa kártyabirtokosok jelszót választanak a bankkártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Visa bankkártyák jogosulatlan használata ellen.

Mit jelent a Mastercard SecureCode?

A Mastercard SecureCode rendszerben regisztrált Mastercard/Maestro kártyabirtokosok jelszót választanak a bankkártyát kibocsátó banknál, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro bankkártyák jogosulatlan használata ellen.

Mit jelent a UCAF kód?

MasterCard/Maestro bankkártyák esetén a Látogató/felhasználó kártyakibocsátó bankjától esetlegesen kapott egyedi kód.

Szállítási módok

Látogató/felhasználó a pénztár oldalon a következő szállítási módok közül választhat: ingyenes szállítás, postacsomag, futárszolgálat. Fontos, hogy a kézbesítés megkezdése, az ellenérték pontos és sikeres beérkezése után történik, amiről visszaigazolást küld a rendszer.

Ingyenes szállítás: szállítási költség nélküli kézbesítés. Ingyenes szállítás lehetőségét erre a célra létrehozott akció/kedvezmény kupon, ajándékkártya kód, vagy megadott kosárérték esetén lehet érvényesíteni.

MPL Postacsomag: szállítás a Magyar Posta logisztikai hálózata segítségével.
Átlagos szállítási idő: 1-3 munkanap.
MPL Ügyfélszolgálat: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat_kapcsolat
MPL Csomagkövetés: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

Futárszolgálat: szállítás a GLS Futárszolgálat, és a SPRINTER Futárszolgálat logisztikai hálózata segítségével.
Átlagos szállítási idő: 1-3 munkanap.
GLS Ügyfélszolgálat: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-elerhetoseg
GLS Csomagkövetés: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes
SPRINTER Ügyfélszolgálat: https://www.sprinter.hu/ugyfelszolgalat/
SPRINTER Csomagkövetés: https://www.sprinter.hu/csomagkereso/

Személyes átvételre lehetőség nincs, illetve Magyarország területén kívülre nincs értékesítés, így külföldre szállítási lehetőség sincs.

Bővebb tájékoztatást az Üzemeltető által megjelölt logisztikai szolgáltatók oldalán lehet olvasni.

Szállítási költség

A szállítási költség meghatározásra kerül a pénztár oldalon a rendelés befejezése előtt, így a Látogató/felhasználó mindig pontosan tájékozódhat, hogy az adott szállítási mód milyen költséggel jár. A szállítás ingyenes 20 000 Ft összeghatártól, ekkor a Látogatóhoz/felhasználóhoz térítésmentesen érkezik meg a rendelt termék, tehát csak a rendelt termék ellenértékét kell kiegyenlítenie, a szállítással járó költséget nem.

Rendelés után

A számlát (illetve ha tartozik a termékhez, akkor jótállási jegyet) elektronikus úton e-mailben, vagy a csomag részeként juttatja el az Üzemeltető. A számla egyben garanciajegy és bizonylat is. Látogató/felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt megvizsgálni, illetve a terméken/termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés vagy sérülések esetén jegyzőkönyv felvételét kérni a kézbesítőtől. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt az Üzemeltető nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik délelőtt 8 (nyolc), és délután 17 (tizenhét) óra között.

Látogató/felhasználó a sikeres rendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik az Üzemeltető felé a rendelésben meghatározott/számlán szereplő végösszeg értékében. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy sikeres fizetés esetén teljesítési kötelezettsége keletkezik a Látogató/felhasználó felé a rendelés termékre/termékekre vonatkozó tartalmát illetően.

Rendelés feldolgozása és teljesítés

A rendelés/rendelések feldolgozása délelőtt 8 (nyolc), és délután 17 (tizenhét) óra között történik. A rendelés/rendelések feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a rendelés/rendelések leadására, de ha az a megjelölt feldolgozási idő lejárta után történik, akkor az azt követő legközelebbi munkanapon kerül feldolgozásra. A sikeres feldolgozást követő munkanapon kerül szállításra, illetve kézbesítésre a termék vagy termékek. Erről státuszinformációt küldhet az Üzemeltető a Látogató/felhasználó által megadott e-mail címre.

Általános maximális teljesítési határidő, a sikeres fizetéstől számított 5 (öt) munkanapon belül.

Az Általános szerződési feltételek és az adásvételi szerződés alapján az Üzemeltető a dolog/tárgy tulajdonjogának átruházására, a Látogató/felhasználó pedig a vételár megfizetésére, és a dolog/tárgy átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozó, és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog/tárgy vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a kézbesítőnek való átadáskor átszáll a vevőre, ha a kézbesítőt a vevő bízta meg, feltéve, hogy a kézbesítőt nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozó, és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen Általános szerződési feltételek alapján: Üzemeltető) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a vevő (Látogató/felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot/tárgyat.

Az Üzemeltető késedelme esetén a Látogató/felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Látogató/felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha az Üzemeltető a szerződés teljesítését megtagadta, vagy a szerződést a felek megállapodása szerint, vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben (és nem máskor) kellett volna teljesíteni.

Amennyiben az Üzemeltető a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll a rendelkezésére, köteles erről a Látogatót/felhasználót 48 (negyvennyolc) órán (munkanapokban) belül tájékoztatni, valamint a Látogató/felhasználó által fizetett összeget 48 (negyvennyolc) órán (munkanapokban) belül visszatéríteni.

A Charlette Boutique weboldalon megjelenített banner és reklám képek a valóságnak nem mindig felelnek meg, és nem mindig az adott termékről készültek. Csak illusztrációként szerepelnek.

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Látogató/felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Látogató/felhasználó 1 (egy) év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap lejártát követően, de 12 (tizenkét) hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 (tizennégy) nap.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Látogató/felhasználó, vagy az általa megjelölt, a kézbesítőtől eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A Látogató/felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Nem illeti meg az elállási jog a Látogatót/felhasználót, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Látogató/felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Látogató/felhasználó személyére szabtak.

A Látogató/felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a Látogató/felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Látogató/felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az Üzemeltető a termék visszaérkezését, vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Látogató/felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is. Látogató/felhasználó részére az Üzemeltető a kifizetett összeget kupon formájában is felajánlhatja, amennyiben a Látogató/felhasználó ezt elfogadja. A felajánlott kupont a Látogató/felhasználó a Felhasználási feltételekben meghatározott módon veheti igénybe. Ez az Üzemeltető saját hatásköre, erre nem kötelezhető.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Látogató/felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Látogatót/felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Látogató/felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés az Üzemeltető részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni, vagy az Üzemeltető címén leadni.

A Látogatónak/felhasználónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 (tizennégy) napon belül.

A Látogató/felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 (tizennégy) napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termékt/termékeket. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Látogató/felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Üzemeltető nem köteles a Látogató/felhasználó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Üzemeltető által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést az Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket/termékeket, vagy a Látogató/felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Látogató/felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az Üzemeltető elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy a kapcsolat oldalon az űrlap kitöltésével. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe az Üzemeltető. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként/csomagként való jelzést fogad el az Üzemeltető. A megrendelt terméket/termékeket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Látogató/felhasználó az Üzemeltető részére.

A Látogató/felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Látogató/felhasználó, és az Üzemeltető közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a mérvadó. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve is érvényesül. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Látogatót/felhasználót illeti meg.

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Látogató/felhasználó (jogosult) és az Üzemeltető (kötelezett) közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra, és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Látogató/felhasználó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Látogató/felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Látogató/felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót/látogatót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Látogató/felhasználó (választása szerint), az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Látogató/felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Üzemeltető költségére a Látogató/felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy (végső esetben) a szerződéstől is elállhat, az Üzemeltetővel való egyeztetést, és egyetértést követően. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Látogató/felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Látogató/felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Látogató/felhasználó az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Látogató/felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Látogató/felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Látogató/felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék/termékek) hibája esetén a Látogató/felhasználó (választása szerint) kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Látogatót/felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Látogató/felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Látogató/felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Látogató/felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a jogosultságát elveszti.

Kivel szemben, és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Látogatónak/felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet a Látogató/felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló alapján az Üzemeltető jótállásra köteles, ha a Látogató/felhasználó fogyasztónak minősül.

A Látogatót/felhasználót milyen jogok, és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama 1 (egy) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Látogató/felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek (másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva) aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogosult nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést (a dolog/tárgy tulajdonságaira, és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel) megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül az Üzemeltető a jótállási kötelezettsége alól?

Az Üzemeltető jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Látogatót/felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az Üzemeltető nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Az Üzemeltető nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a Látogató/felhasználó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a rendeléstől (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (a használatot gátló okot nem a Látogató/felhasználó idézte elő), és erre az Üzemeltetőnek lehetősége van. Cseredarab nemléte esetén a Látogató/felhasználó számára a számlán szereplő, adott termékre vonatkozó árat köteles megtéríteni, amennyiben a Látogató/felhasználó bizonyítja a rendelését és a sikeres fizetés tényét, illetve a meghibásodott terméket hiánytalanul visszajuttatta az Üzemeltető számára.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

A Látogató/felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Látogató/felhasználó hátrányára nem térhet el.

A Látogató/felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával vagy akár nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Üzemeltetőt terhelik (Ptk. 6:166. §).

Az Üzemeltető a Látogató/felhasználó által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Látogató/felhasználó rendelkezésére kell bocsátania.

Ha az Üzemeltető a Látogató/felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról (az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról, és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is) 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Látogatót/felhasználót.

Az Üzemeltető a jegyzőkönyvet, az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) munkanapon belül elvégezze.

Vegyes rendelkezések

Az Üzemeltető kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben az Üzemeltető az Általános szerződési feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Az Üzemeltető és a Látogató/felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Panaszkezelés rendje

A Charlette Boutique elsődleges célja, hogy valamennyi rendelést megfelelő minőségben, a Látogató/felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Látogatónak/felhasználónak mégis valamilyen panasza van az Általános szerződési feltételekkel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy a panaszát e-mail címen, vagy a kapcsolati űrlap útján is közölheti.

Az Üzemeltető a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Látogató/felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja/eljuttatja a Látogatónak/felhasználónak.

Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet, és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig megőrzi az Üzemeltető, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Látogató/felhasználó panaszának elutasítása esetén a Látogató/felhasználó panaszával hatósági, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint: a Látogató/felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el, melynek elérhetőségét itt található: https://jarasinfo.gov.hu

A Látogató/felhasználó panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt található: https://bekeltetes.hu A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Látogató/felhasználó, vagy az Üzemeltető kérésére tanácsot ad a Látogatót/felhasználót megillető jogokkal, és a Látogatót/felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Látogató/felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Látogató/felhasználó az online honlapon keresztül, melynek címe: https://ec.europa.eu/odr

Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára, és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben az Üzemeltető székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Üzemeltető együttműködési kötelezettsége a Látogató/felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a Látogató/felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Látogatónak/felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni: az eljáró bíróságot, a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását, az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek, és azok bizonyítékainak előadásával, azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Adatvédelmi szabályzat

A Charlette Boutique Általános szerződési feltételeinek részét képezi az Adatvédelmi szabályzat, ami folyamatosan elérhető magyar nyelven a következő weboldalon: https://charlette.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Budapest, 2019.08.05

Impresszum

Üzemeltető: Charlette Boutique – .v.e dnaloR zsalO

Székhely: .64 actu idnámiS ,tsepaduB 2611

Nyilvántartási szám: 38253205

E-mail cím: hello kukac charlette pont hu

Engedély: Budapest Főváros XVI. kerület jegyzője | 1163 Budapest, Havashalom utca 43. | +36 1 401-1400 | info@bp16.hu

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara | 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. | +36 1 488-2000 | ugyfelszolgalat@bkik.hu

Tárhelyszolgáltató: DotRoll Kft. | 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. | +36 1 432-3232 | support@dotroll.com